Oaza Dzieci Bożych

Co to jest?

„Oaza Dzieci Bożych” to gałąź Ruchu „Światło-Życie” założonego przez błogosławionego ks. Franciszka Blachnickiego. Początki sięgają pierwszej oazy (oaza to rodzaj rekolekcji), która odbyła się w r. 1954. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Wyróżnia się 3 główne nurty:

 • Formacja ogólna (młodzież i dorośli)
 • „Domowy Kościół” (małżeństwa)
 • „Dzieci Boże” (dzieci do 12 roku życia)

Cele

 • Poszerzanie wiedzy o wierze
 • Żywa wiara i radosne przeżywanie wiary
 • Spotkanie się z wierzącymi rówieśnikami
 • Pomoc dla rodziców w wychowaniu ku wartościom

Dobrze poprowadzone dzieci powinny odnaleźć swoją własną drogę do Pana Boga. Spotkania nie zastępują
katechizacji, a wspomagają.

Dla kogo?

 • Zakres wiekowy: klasy 1-6 (czyli do 12 lat)
 • Dla chłopców i dziewczynek.

Spotkania

 • Częstotliwość: raz w tygodniu w trakcie roku szkolnego
  • 2017/2018 – piątki 17:00 (tuż przed scholą dziecięcą)
  • czas 45 min
 • Miejsce: kawiarenka parafialna
 • Podział na grupy zależnie od wieku
 • 3 części: modlitwa, formacja, zabawa

Kontakt i zapisy

Anna i Sebastian Szwedowie / 515-243- 935 / Sebastian.Szweda@gmail.com

Rekolekcje

Rekolekcje nie są obowiązkowe, ale stanowią uwieńczenie rocznej pracy, stąd uczestnictwo w nich jest mocno zalecane.

 • Termin – koniec czerwca, zwykle tuż po zakończeniu roku szkolnego
 • Koszt – ok. 300PLN
 • Warunki:

Wynajmujemy dobrze wyposażone szkoły na terenie Kaszub. Pełne wyżywienie, nocleg w klasie (wymagany śpiwór, karimata lub materac), animator śpi w tym samym pomieszczeniu co dzieci, grupy 8-10 osób. Prosimy nie pakować dzieciom słodyczy, a kieszonkowe powinno być nie większe niż 50 PLN.

 • Program

Wybierana jest jedna z tajemnic różańcowych jako oś programowa. Rekolekcje mają charakter przeżyciowy. Dzieci w sprzyjającej atmosferze mają szansę spotkać Pana Boga, a także zawiązać przyjacielskie więzy z rówieśnikami. Codzienna Msza Św., przy której pomagają dzieci. Przewidziane jest wiele zabaw integracyjnych.

Linki

http://www.oaza.pl/

http://gdansk.oaza.pl/

http://blachnicki.oaza.pl/zyciorys/