Nasi Prelegenci

ks. dr Jacek Socha i Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji „Magnificat” wygłoszą katechezę „Actio – Słowo Boże w codzienności”

Magnificat2

Wspólnota SNE „Magnificat” powstała we wrześniu 2009, na bazie wcześniej istniejących w parafii grup charyzmatycznych. Nasze grono stanowią osoby dorosłe i młodzież w różnym wieku. Aktualnie w stałej formacji uczestniczy 67 osób. Charyzmatem, który wspólnota nadal odkrywa jest nowa ewangelizacja w środowiskach życia, pracy, nauki oraz w parafii. Współpracują z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji im. św. Wojciecha (www.snegdansk.pl). Członkowie wspólnoty chcą by w ich życiu urzeczywistniła się Ewangelia. Ich pragnieniem jest także trwanie na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia w każdym czasie: „Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6,18b). Regularnie modlą się za Kościół, parafię, kapłanów oraz siebie nawzajem.

Duszpasterzem wspólnoty jest ks. dr Jacek Socha – proboszcz parafii św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.

 

ks. prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki 10 stycznia 2014 r. wygłosił katechezę pt. „Lectio – czytaj z uwagą tekst Pisma św.”

szamockiks. prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki w latach 1982–1988 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, 1988–1991 pracował jako wikariusz i nauczyciel religii w Pucku. W latach 1991–1993 odbywał studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (biblistyka), w 1993 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (język hebrajski), 1993–1995 na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster (egzegeza biblijna i historia starożytna), 1995–1996 na uniwersytecie w Kolonii (filologia staroorientalna: języki sumeryjski i akadyjski, także języki hebrajski i grecki), 1996–2000 w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (biblistyka). Od 1995 doktor (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie), od 2000 pracownik naukowy Gdańskiego Seminarium Duchownego, od 2005 Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Od 2009 rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Od 2011 doktor habilitowany i profesor nadzwyczajny UG. Specjalista w zakresie historii starożytnej i biblijnej, języków biblijnych, egzegezy i teologii Starego Testamentu. Od 2000 członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

Ks. dr Jacek Nawrot 13 grudnia 2014 r. wygłosił katechezę o duchowości benedyktyńskiej.

ks.nawrot2Ksiądz dr Jacek Nawrot obdarzony jest wielką mądrością i pokorą. Będąc wieloletnim kierownikiem duchowym kleryków, cenionym rekolekcjonistą i teologiem duchowości, ksiądz Jacek zachował szczerą skromność, niesamowitą otwartość na drugiego człowieka i nieustającą gorliwość w posłudze bliźnim. Ks. Jacek jest obecnie pasterzem wspólnoty „Betlejem”. Ma niesamowity dar przekazu i ogromną wiedzę z której będziemy mogli czerpać słuchając jego prelekcji 13 grudnia 2014 r. na temat duchowości benedyktyńskiej pt. „Módl się i pracuj – jak łączyć modlitwę z codziennymi obowiązkami?”

dr. Dorota Dźwig 08 listopada 2014 r. wygłosiła katechezę o duchowości karmelitańskiej.

dzwigDoktor teologii, jest znakomitym mówcą, wykłada Teologię Dogmatyczną w Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z zakresu filozofii, teologii i literatury oraz prelekcje w Centrum Myśli Jana Pawła II. Na codzień katechizuje w Liceum nr. 3 w Gdyni. Jest autorką książki Żadna kobieta nie jest tylko kobietą oraz artykułów o Edycie Stein. W Status Feminae jest członkiem Rady Fundacji. Prywatnie jest żoną i mama Antosia i Bernadety.

 

O. Mateusz Ignacik Sj  11 października 2014 r. wygłosił katechezę o duchowości ignacjańskiej.

Ignacik SJUrodził się 7 września 1983 r. Pochodzi ze Słupska. Tam rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 15. Później uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, gdzie w czerwcu 2002 r. złożył egzamin dojrzałości. Gdy zaczynał służbę przy ołtarzu jako ministrant, myślał o tym, żeby zostać księdzem. Z czasem jednak myśli te odeszły na dalszy plan. W szkole średniej na jego drodze Pan Bóg postawił jezuitów. Uczestniczył w rekolekcjach Szkoły Kontaktu z Bogiem. Po czym wstąpił do nowicjatu w Gdyni, gdzie Magistrem był ojciec Mądrzyk. Po dwóch latach przyjechał do Krakowa i zrobił 3-letnie studia filozoficzne. Po zrobieniu magisterium w Rzymie, w polskiej sekcji Radia Watykańskiego, obecnie przebywa w Gdyni.