Wieczór Błogosławieństw

NA ZAKOŃCZENIE TEGOROCZNYCH WIECZORÓW BŁOGOSŁAWIEŃSTW ZAPRASZAMY NA:
Koncert uwielbienia 1-page-001

Tegoroczny „Wieczór Błogosławieństw” wpisuje się w drugi rok czteroletniego programu duszpasterskiego, który ma przygotować Kościół do jubileuszu 1050 – lecia chrztu Polski. Hasłem tego roku wybrano słowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tematy katechez „Wieczorów Błogosławieństw” dotykać będą głównych nurtów duchowości Kościoła, które pomagają żyć głębiej Słowem Bożym. 

  1. Październik – duchowość ignacjańska: „Medytacja i kontemplacja ignacjańska”
  2. Listopad – duchowość karmelitańska: „Modlitwa jako wędrówka na Górę Karmel”
  3. Grudzień – duchowość benedyktyńska: „Módl się i pracuj – jak łączyć modlitwę z codziennymi obowiązkami?”

W drugiej części zaprezentowana będzie dynamika życia w rytmie lectio divina. Będzie to pięć kolejnych katechez. Czym jest lectio divina?

Ulotka - wieczór błogosławieństw-page-001

Syntetycznie ujął naukę o lectio divina Guido II Kartuz w „Drabinie do raju”, czyli traktacie o sposobie modlitwy biblijnej. Lectio divina jest niczym drabina Jakuba, wsparta o pustynny piasek, a sięgająca wierzchołkiem nieba. Cztery szczeble tej drabiny to cztery etapy modlitwy: czytanie, rozmyślanie, modlitwa i kontemplacja, która dopełnienie znajduje w czynie, czyli wypełnianiu Słowa. W języku łacińskim brzmi to tak: lectio, meditatio, oratio, contemplatio et actio.

Lectio divina, które będziemy poznawali w drugiej części tegorocznych Wieczorów Błogosławieństw, przemienia mój dom w miejsce głoszenia i słuchania Słowa Bożego. W każdym miesiącu będzie podany tekst rozmyślania odpowiadający kolejnemu etapowi drogi lectio divina. Rozważać będziemy tekst Pisma św. opowiadający o spotkaniu Jezusa z Marią i Martą w ich domu (Łk 10, 38-42).

Zapraszamy do wspólnej drogi odkrywania mocy Słowa Jezusa w naszej codzienności, w naszych domach!