Schola dziecięca

21 czerwca: posługa na Mszy św. i KONCERT UWIELBIENIA

23 listopada 2013: inauguracja posługi liturgicznej

Schola spotyka się, pod kierunkiem Pani Patrycji – katechetki i Pani Pauliny- grającej na gitarze, w szkole podstawowej przy ul. Stawnej na spotkania kółka biblijnego oraz przygotowujące do śpiewu na Mszy św., co dwa tygodnie na godz. 11.30 w salce parafialnej. Dzieci chętne do śpiewania Panu Jezusowi prosimy o kontakt po Mszy św. z udziałem scholi.

Poniżej nagrania z inauguracyjnej posługi.

Wejście

 

Psalm

 

Ofiarowanie

 

Komunia

 

Wyjście