Historia Wspólnoty

Historia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym NIEPOKALANA

przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni-Witominie.

____________________________________________________________________________________

Wspólnota powstała w lutym 1986 r. Pierwsze spotkanie zainicjował ks. Brunon Lubiński. Na początku były to spotkania biblijne, ale w krótkim czasie przekształciły się w spotkania modlitewne.

Od 1987 r. opiekunem Wspólnoty był ks. Stanisław Bigus, a przez następne lata: ks. Tomasz Knuth, ks. Jarosław Dittmer, diakon Paweł Lew Kiedrowski, ks. Piotr Zaremba, ks. proboszcz Tadeusz Balicki i obecnie ks. Piotr Adamski.

Pierwszą animatorką Wspólnoty była Alicja Rymaszewska, a następnie tę posługę pełnili: Teresa Kijowska, Beata Budnik, Gabriela Matofij, Marian Mański, Alfreda Bylina, Kazimiera Hewusz. Obecnie animatorką jest Grażyna Jankowska.

Do Wspólnoty należy ok. 30 osób, ale w cotygodniowych spotkaniach uczestniczy ok. 20 osób. Pozostałe osoby z racji wieku i chorób towarzyszą spotkaniom duchowo. Osoby uczestniczące w spotkaniach Wspólnoty „otwierają się” na działanie Ducha Świętego, odkrywają w Słowie Bożym żywego Boga, pragną słuchać Jezusa – swojego Pana, wzrastają w wierze poprzez modlitwę (szczególnie modlitwę uwielbienia) i służbę drugiemu człowiekowi.

Z archiwum Wspólnoty:

animatorzy

zdjęcie

Obecnie charyzmatem Wspólnoty jest : modlitwa za kapłanów, modlitwa za dzieci duchowo adoptowane, modlitwa wstawiennicza oraz animowanie „Wieczorów Błogosławieństw”.

Program działania Wspólnoty:

– uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych,

– codzienna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji: „za tych, którzy byli, są i będą we Wspólnocie oraz za osoby współtowarzyszące, aby Pan Bóg zanurzył wszystkich w Swoim Niezgłębionym Miłosierdziu i by wypełniła się Jego Święta Wola”. Modlitwa ta jest zanoszona do Boga przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi,

– czytanie i rozważanie Słowa Bożego,

– uczestnictwo w spotkaniach i rekolekcjach organizowanych dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Gdańskiej i w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.

Wspólnota NIEPOKALANA włącza się w życie parafii:

– organizując Duchową Adopcję Dziecka Poczętego: 25 marca i 28 grudnia,

– prowadząc Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy czwartek i Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego,

– prowadząc modlitwę różańcową w intencji parafii i kapłanów w dni powszednie o godz. 8.00,

– prowadząc Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas Godziny Świętej,

– przygotowując raz w miesiącu, wraz z diakonią muzyczną MIRIAM, Wieczory Błogosławieństw,

– organizując czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego razem z innymi wspólnotami parafialnymi.

 

tekst opracowała Gabriela Matofij