Medytacje biblijne

Możesz skorzystać z medytacji biblijnych, które przeprowadzą cię przez poszczególne etapy tegorocznych Wieczorów Błogosławieństw.

ETAP 6: Módl się w oparciu o rozważane Słowo Boże – 6. Oratio do Łk-10-38-42

ETAP 5: Pozwól przeniknąć Słowu do głębi twojej duszy – 5. Meditatio do Łk 10, 38-42

ETAP 4: Czytaj z uwagą tekst biblijny – 4. Lectio do Łk 10, 38-42

ETAP 3: Medytacja miesiąca – 3. Dwa sztandary

ETAP 2: Medytacja miesiąca – Wyjdź, aby stanąć na górze Pana (1 Krl 19, 1–14)

ETAP 1: Medytacja miesiąca – Pójść za Słowem Jezusa (Mt 9, 9-13)

  • Polecana przez O. Mateusza strona z medytacją ignacjańską na każdy dzień: modlitwawdrodze.pl (znajdziesz także nauczanie o ignacjańskim rachunku sumienia)
  • Punkta do medytacji biblijnej na każdą niedzielę: szkolakontaktu.pl