Lectio divina we Wspólnocie

  1. Lectio divina w październiku: Mt 3,13-17
  2. Konferencja polecana: wykład ks. dr hab Andrzeja Kowalczyka pt. „CHARYZMAT PROROCTWA
  3. Lectio divina w listopadzie: Mt 5, 1-12
  4. Lectio divina w grudniu:Mt 5,13-16
  5. Konferencja polecana: Konferencja o prowadzeniu spotkania modlitewnego
  6. Lectio divina w styczniu: Mt 5,43-48
  7. Konferencja polecana:  ks. dr Włodzimierz Cyran „Charyzmat proroctwa”
  8. Lectio divina w marcu: Mt 9,1-8
  9. Opinia komisji teologicznej o tzw. „spowiedzi furtkowej” i „uzdrowieniu międzypokoleniowym
  10. Lectio divina w kwietniu: Mt 11, 25-30