Diakonie muzyczne

nutyJuż św. Augustyn wyjaśnia: „Jeśli kto miłuje, ten śpiewa”. Zdanie to jest przypomniane przez „Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” (trzecie wydanie „Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego” zostało opublikowane przez Kongregację Kultu Bożego i Sakramentów 28 lipca 2000 r.).
– Śpiew jest znakiem radosnego wzruszenia serca – mówi „Wprowadzenie”. – Apostoł Narodów w Liście do Kolosan zachęca, aby ci, którzy zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swego Pana, wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni duchowe. Świadczy to, że od samego początku Kościół Chrystusowy przeżywał Eucharystię jako spotkanie wielkiej radości.
„Wprowadzenie” wskazuje na jeszcze jeden motyw, który powinien nas skłaniać do śpiewania Mszy św. – jest nim siła jednocząca tkwiąca w śpiewie.

W naszej wspólnocie parafialnej pomagają nam we wspónym chwaleniu Pana śpiewem, oprócz Pana Pawła – organisty, nasze diakonie muzyczne:

  • Chór parafialny
  • Schola dziecięca