Pogrzeb katolicki

 

Pogrzeb katolicki przysługuje osobie ochrzczonej i zamieszkałej za życia na terenie parafii. Pogrzeb katolicki to pogrzeb z udziałem kapłana. Formy pogrzebu mogą być różne.

Całe życie chrześcijanina powinno być życiem w łasce, czyli w pełnej jedności z Bogiem. Jeżeli to było niemożliwe, staramy się, aby chrześcijanin przed swoją śmiercią tę łaskę uzyskał. Może to uczynić przez spowiedź sakramentalną w domu lub w szpitalu i przyjęcie Komunii św. oraz sakramentu namaszczenia chorych.

Śmierć jest przejściem do nowego życia w Chrystusie, którego szukał za życia i za którym podążał.

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

1. Akt zgonu z USC.
2. Kartę zgonu wydaną przez lekarza
3. Potwierdzenie zaopatrzenia świętymi sakramentami
4. Jeżeli osoba zmarła zamieszkiwała w innej Parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

Ze względu na zajęcia księży w szkołach prosimy, w miarę możliwości, sprawy pogrzebu załatwiać w godzinach urzędowania biura parafialnego.